تبلیغات
وبلاگ حقوقی بهمن حسن پور - دانلود مقالات مربوط به واحد درسی حقوق مدنی 2 دانشگاه علوم و تحقیقات ایلام
دانلود مقاله دکتر کاشانی ( قولنامه ) جهت ارائه در درس حقوق مدنی استاد محترم دکتر بهزاد حسن زادهدانلود مقاله دکتر شهیدی ( فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی )


دانلود مقاله دکتر شهیدی ( قرارداد تشکیل بیع )


دانلود مقاله دکتر امینی ( نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و بررسی قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران )
طبقه بندی: جزوات درسی اساتید، حقوق مدنی،
برچسب ها: مقاله دکتر کاشانی، دکتر بهزاد حسن زاده، قولنامه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، قرارداد تشکیل بیع، نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و بررسی قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران، دانلود مقاله دکتر شهیدی، دانلود مقاله دکتر امینی،