تبلیغات
وبلاگ حقوقی بهمن حسن پور - عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به‌طلبكاران وثیقه‌دار تاجر ورشكسته
عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به‌طلبكاران وثیقه‌دار تاجر ورشكسته > 4. مفهوم اصل تساوی بین طلبكاران مطلق نبوده بلكه نسبی است .

هیأت طلبكاران از لحاظ قانون ورشكستگی وضع مشابهی ندارند و قواعدی كه نسبت به آنها باید اعمال شود یكسان نیست و اصل تساوی بین طلبكاران كه در امر ورشكستگی حكمفرما است مطلق نبوده بلكه نسبی است و به ‌همین جهت آنها را به چند دسته تقسیم می‌نمایند. مفهوم مضیق بستانكاران شامل طلبكارانی می‌شود كه بدون وثیقه‌هستند و بستانكارانی را كه دارای وثیقه بوده یا طبق قانون مزیت دارند باید از آنان تفكیك نمود. قانون ورشكستگی نسبت به این دسته درخصوص پرداخت طلب آنها قواعد خاصی وضع كرده است و این قبیل طلبكاران طبق ماده (58) قانون تصفیه در موقع تقسیم دارایی تاجر ورشكسته در عرض آنها واقع نخواهند شد در موقع تقسیم دارایی به شرطی با طلبكاران بدون وثیقه شركت می‌كنند كه پس از فروش وثیقه تمام طلب آنان پرداخت نگردد در این فرض نسبت به بقیه طلب در صورتی كه اصل طلب آنها تصدیق و یادداشت شده باشد می‌توانند با سایرین در تقسیم شركت نمایند ولی باید دانست كه ماده (58) فوق‌الذكر با تصویب ماده (34) قانون ثبت دیگر مورد اعمال ندارد و عدم تساوی بین بستانكاران دارای وثیقه و بستانكاران بدون وثیقه با وضع ماده (34) عمیق‌تر شده است.
تعقیب تاجر ورشكسته از طرف طلبكاران دارای وثیقه نباید در امر تصفیه خلل وارد آورد زیرا آنان می‌توانند نسبت به مال مورد وثیقه طبق ماده (34) قانون ثبت مستقلاً در مقام استیفای حق خود برآیند و سایر طلبكاران مجبورند حقوق آنان را نسبت به مال مورد وثیقه رعایت كنند. در فرانسه اقدامات قضایی طلبكاران صاحب وثیقه در دادگاه حقوقی به‌عمل می‌آید نه محكمه صالح برای رسیدگی به امور ورشكستگی. La Proce'dure d'ordre se de'roulera devant le tribunal civil. از طلبكاران فاقد وثیقه پس از اعلام توقف تاجر ورشكسته حق تعقیب شخصی آنها ساقط می‌شود و جهت آن هم این است كه تحت هیأت واحدی درآمده‌اند ولی در عین اینكه حق تعقیب شخصی آنان ساقط می‌گردد بعضی اوقات قانون آنان را مجاز ساخته كه رأساً در مقام اقدام برآیند و داشتن چنین حقی لازمه شركت آنان در هیأت طلبكاران می‌باشد مثلاً اگر تقاضای بستانكاری در خصوص یادداشت او در فهرست طلبكاران رد شود یا نسبت به قبول من غیر حق طلبكاری در فهرست طلبكاران اعتراض داشته باشد می‌تواند مستقلاً شكایت كند و همین‌طور می‌تواند در تعقیباتی كه مدیرعامل به عمل می‌آورد به عنوان شخص ثالث وارد شود.


طبقه بندی: حقوق تجارت،
برچسب ها: مقالات، حقوقی، مدنی، مجنون، ادواری، ماده، اهلیت، دائمی، افاقه، درجه، مالی، قبض، حکم، رشد، حاکم، قانون، آیین دادرسی، کیفری، جزائی، تجارت، دادگاه، بیع، نفقه، نکاح، طلاق، قیم، وکالت، تراضی، توکیل، عقد، ارث، جعاله، حق، تامین، دستور موقت، آیین نگارش، مهریه، بائن، رجعی، پایان نامه، ازدواج، موقت، جزایی، حبس، رجم، قصاص، دیه، مجازات، زندان، خسارت، اشخاص،