تبلیغات
وبلاگ حقوقی بهمن حسن پور - آیاتی که دلالت بر حلیت متعه دارد:
تاریخ : جمعه 1391/10/1 | 08:48 ب.ظ | نویسنده : بهمن حسن پور

آیات سوره مؤ منون و سوره معارج قوى ترین دلالت را بر حلیت متعه دارد


 متعه با آنچه در قرآن كریم مقرر شده منافات دارد، و حاصل گفتار این است كه آیات سوره مؤ منون كه مى فرماید: (و الّذین هم لفروجهم حافظون ...) حلیت از زنان را منحصر در همسران ساخته ، و متعه همسر و زوجه نیست ، پس ‍ همین آیات مانع از حلال بودن متعه است ، این اولا و ثانیا مانع از این است كه جمله (فما استمتعتم به منهن ) شامل متعه بشود، در پاسخش از او مى پرسیم بالاخره مى خواهى چه بگوئى ؟ اگر مى گوئى آیات مؤ منون متعه اى را كه قبلا حلال بوده - و در آن هیچ شكى نیست - تحریم مى كند اشكال مكى بودن آیات سوره مؤ منون را چه مى كنى ؟.
بعد از هجرت در مدینه نیز متعه حلال بوده و فى الجمله مورد عمل قرار مى گرفته چه جواب مى دهى ، آیا رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) در مدینه حلال كرده است چیزى را كه خداى تعالى قبلا در مكه تحریمش كرده بود؟ كه نمى توانى چنین پاسخى بدهى ، براى اینكه حجیت كلام رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) تا این حد كه احكام قرآن را تغییر دهد مناقض با خود قرآنى است كه كلام او را حجت كرده .

و یا جواب مى دهى كه تجویز رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) در مدینه ، آیات سوره مؤ منون را كه در مكه نازل شده بود نسخ كرد؟ و بعد از نسخ رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله )
دوباره قرآن و یا رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) از آن جلوگیرى نمود؟ و در نتیجه آیات سوره مؤ منون بعد از مردن و منسوخ شدن دوباره زنده شد؟ كه چنین چیزى را نه كسى گفته و نه مى توان گفت .


و همین خود بهترین شاهد است بر اینكه زن متعه نیز زوجه و همسر آدمى است ، و عقد متعه هم عقد نكاح است ، و آیات مورد بحث دلالت مى كند بر اینكه متمتع نیز تزویج و زن خواهى است ، و گرنه لازم مى آید كه آیات سوره مؤ منون با تجویز رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) نسخ شده باشد، پس آیات سوره مؤ منون نیز دلیل بر جواز تمتع است ، نه دلیل بر حرمت آن ، زیرا تمتع نیز نوعى تزویج و متعه نیز نوعى زوجه است .
و به بیانى دیگر آیات سوره مؤ منون و سوره معارج كه مى فرماید: (و الّذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم ...) قوى ترین دلالت را بر حلیت متعه دارد، و دلالتش بر این حلیت قوى تر از سایر آیات است ، چون علماى اسلام همگى اتفاق دارند بر اینكه این آیات محكم است ، و نسخ نشده و در مكه هم نازل شده و این به حسب نقل از ضروریات است كه رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) متعه را جایز دانسته ، و اگر زن متعه زوجه نبود به طور قطع و وضوح تجویز رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله )، نسخ این آیات بود، و با علم و اتفاق علما بر اینكه این آیات نسخ نشده نتیجه مى گیریم پس تمتع هم زوجیت مشروع است ، و وقتى دلالت آیات مؤ منون و معارج بر تشریع متعه تمام شد، هر حدیثى كه ادعا شود كه این حدیث نهى رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله ) است از متعه ، آن حدیث هم فاسد خواهد بود، براى اینكه مخالف با قرآن و مستلزم نسخ قرآن است ، و ما ماءموریم حدیثى را كه مخالف قرآن باشد به دیوار بكوبیم ، و نسخ نشدن آیات ، مورد اتفاق علماى اسلام است .
طبقه بندی: آیات الأحکام،
برچسب ها: حلیت متعه،