تبلیغات
وبلاگ حقوقی بهمن حسن پور - تلازم کمال با محدودیت آزادی
تاریخ : یکشنبه 1391/10/10 | 09:47 ق.ظ | نویسنده : بهمن حسن پور

یکی از مباحث مهم در باب آزادی ، مسئله حد آزادی است. تبیین این مسئله رابطه ی اساسی با بحث فلسفه ی آزادی دارد.


آزادی


در مبانی حقوق غربی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر، در تبیین فلسفه آزادی، به آزادی تکوینی استدلال می شود؛ به این بیان که انسان ازاد بدنیا آمده است، پس باید آزاد باشد.

این در حالی است که این تبیین برای آزادی از اساس مورد ایراد است! زیرا آزادی تکوینی فلسفه ی خاص خود را دارد و آزادی تشریعی و در حوزه ی حقوق نیز تابع مبانی خاص خود است.

فلسفه ی آزادی تکوینی این است که: آزادی تکوینی لازمه ی کمال مخصوص انسان هاست، به این بیان که انسان زمانی به کمال مطلوب انسانی دست می یابد که آزادانه و نه از روی اکراه و جبر، راه حق را برگزیند.

اما آزادی تشریعی و قانونی تابع ملاکات خاص خود می باشد یعنی همان هدفی که از قانون و شریعت مورد هدف بوده و قانونگذار و شارع آنها را لحاظ کرده است. در واقع اگر قانون جعل می شود و شریعت پدیدار می گردد، پیرو هدفی است که وضع کننده ی قانون و مبدع شریعت در نظر داشته است و با فرض وجود قانون و شریعت، پذیرش آزادی معنایی جز نفی هدف قانون و شریعت نخواهد داشت. از این رو است که اساسا استدلال برای آزادی حقوقی و شرعی به آزادی تکوینی در کل مخدوش است.


  • تبیین استدلال در فلسفه محدودیت در قلمرو آزادی

مقدمه اول: رسیدن به کمالات حقیقی انسان در گرو زندگی اجتماعی است، از این رو باید جامعه و نظامات اجتماعی را حفظ کرد.

مقدمه دوم: حفظ جامعه و نظامات اجتماعی جز با محدود ساختن آزادی های فردی امکان ندارد.

اگر یک انسان بر روی زمین می زیست، می توانست بدون هیچگونه محدودیتی از مواهب و نعمت های مادی و طبیعی استفاده کند.

لکن با وجود افراد زیاد انسانی بر روی زمین، بیش از دو راه متصور نیست:

1- هر فرد انسانی آزادی های نا محدود و بیکران خود را داشته باشد!

2- محدود کردن آزادی های فردی ، و برای حفظ کردن جامعه ضمانت اجرا قرار دادن برای حدود و قوانین.

که معلوم هست که صورت اول ممکن نیست و در عمل جامعه ای دیگر باقی نمی ماند و بیشتر شبیه به جنگل می شود.

نتیجه:. باید قوانین اجتماعی پا به عرصه ی وجود بگذارند و آزادی های فردی را محدود کنند تا اینکه با این قوانین و محدودیت ها ، موجب تقسیم عادلانه مواهب و نعمت های مادی و طبیعی شوند.
طبقه بندی: حقوق بین الملل، حقوق تطبیقی،
برچسب ها: آزادی، محدودیت آزادی، کمال انسان،