تبلیغات
وبلاگ حقوقی بهمن حسن پور - سند تجاری برات
تاریخ : چهارشنبه 1391/10/6 | 09:43 ق.ظ | نویسنده : بهمن حسن پور

-تعریف سند تجاری:

سند تجاری سندی است قابل نقل و انتقال و به نفع دارنده اش معرف طلبی در سررسید معین است.


-فواید سند تجاری:

1-این اسناد وسیله نقل و انتقال پول است.

2-این اسناد وسیله پرداخت است.


-معرفی برات:

قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی طبق تعریف کلاسیک،این سند تجاری عبارت از نوشته ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد در وعده ای معین یا قابل تعیین مبلغی را به شخصی ثالث یابه حواله کرد او پرداخت کند.دستوردهنده را "برات کش"،"صادرکننده" یا "برات دهنده" می نامند وبه شخصی که دستور را دریافت می کند،"براتگیر" و یا "محال علیه" می گویند و شخص ثالث نیز "دارنده برات" نامیده می شود.این تعریف دقیق نیست و بدون در نظرگرفتن ماهیت حقوقی برات عنوان شده است.

نکته:در برات با سه شخص سرو کار داریم.این سه شخص با هم ارتباط دارند.1- صادر کننده بدهکار است به دارنده2- صادر کننده از برات گیر طلب کار است.

-برات،وسیله تامین اعتبار:

برات همواره وسیله ای برای تامین اعتبار بوده است.ماهیت این نقش در گذشته و حال تغییر نکرده،اما در طول زمان نوع براتهایی که رد و بدل می شود،بسته به علت صدورشان ثابت نمانده است.در حال حاضر از برات به دو منظور استغاده می شود:اعطای اعتبار در معاملات تجاری و اعطای اعتبار در معاملات مالی و به همین علت،امروزه دو نوع برات وجود دارد:برات تجاری و برات مالی.

الف)برات تجاری:

هدف از صدور چنین براتی تسهیل پرداخت غیر نقدی در معاملات بازرگانی است.از آنجا که پرداخت برات فوری نیست،خریدار می تواند به وسیله این سند از فروشنده ی کالا مهلتی بگیرد تاآنکه در مهلت مزبور،ثمن معامله را تهیه و تسلیم فروشنده کند.هر چند به رویت بودن برات اشکالی ندارد،اما این امر به ندرت اتفاق می افتد و در معاملات نقدی نیز عملا برات به رویت مورد استفاده قرار نمی گیرد.

ب)برات مالی:

این نوع برات ،که در اروپا شایع است،دلیل انجام یافتن معاملات بازرگانی و یا رد و بدل شدن کالا و سرویس نیست،بلکه صرفا منشا مالی و بانکی دارد.وقتی بانک وامی در اختیار مشتری خود قرار می دهد،براتی روی او می کشد که سررسید آن سررسید بازپرداخت وام اعطایی است.ظهر نویسی این برات به بانک امکان می دهد دیون خود را بپردازد و یابرات را با نرخ کمتری منتقل کن وبه عبارت دیگر،روی برات عمل تنزیل انجام دهد.استغاده از این نوع اسناد به بانکها امکان داده است که از پاره ای مشتریان خود که از دیگران وام اخذ می کنند،ضمانت کنند.این ضمانت بر روی ورقه برات صورت میگیرد.


در روزهای آتی دیگر اسناد تجاری را در وبلاگ قرار خواهم داد.منتظره مطالب جدیدباشید.

طبقه بندی: حقوق تجارت،